Pravidla a ceník


Jak se stát čtenářem


K vydání čtenářského průkazu potřebujete:

 • občanský průkaz (u cizích státních příslušníků cestovní pas nebo studijní průkaz)
  30,- Kč zápisného na 1 rok
 • dětem do 15 let musí přihlášku podepsat zákonný zástupce
  20,- Kč zápisného na 1 rok


Svým podpisem na přihlášce čtenář (resp. zákonný zástupce) stvrzuje, že souhlasí s knihovním řádem a zavazuje se plnit ustanovení tohoto řádu a pokyny pracovníků knihovny.

Na základě vyplněné a podepsané přihlášky je čtenáři vydán čtenářský průkaz.

 

Pravidla pro půjčování

 • čtenář se při půjčování i vracení materiálů prokazuje svým čtenářským průkazem
 • výpůjční lhůta činí 56 dnů (8 týdnů)
 • na žádost čtenáře lze prodloužit výpůjční lhůtu nejvýše na 84 dní
 • materiály je možno předem rezervovat

 

Pravidla pro užívání PC

 • uživatelé musí dbát pokynů pracovníků knihovny
 • uživatelé neznalí práce s pc a internetem mají možnost požádat o odbornou pomoc
 • informace získané na internetu si lze vytisknout za poplatek


Ceník služeb

 • Roční registrační poplatek 30,- Kč
 • Děti do 15 let 20,- Kč

 

Sankční poplatky 

 • 1. upomínka 5,- Kč
 • 2. upomínka 10,- Kč
 • 3. upomínka 15,- Kč
 • Poplatek za obalení a katalogizaci knihy 30,- Kč

 

23. 6. Zdeňka

Zítra: Jan

Online katalog 

Provozní doba

Čtvrtek 16.30 - 19.30 hod. 

Kontakt

Zámecká knihovna Mořice
Mořice 28, 798 28 Mořice

Tomáš Pavelka, vedoucí knihovny
tel. 739 244 974
obec@morice.cz

Kristýna Malyšková,
knihovnice
tel. 731 160 239
knihovnice@morice.cz

Odkazy

Obec Mořice

Mateřská školka Mořice

Městská knihovna Prostějov

Návštěvnost stránek

037705